جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

رشد قیمت های جهانی عامل افزایش ارزش تجارت خارجی

عبدالناصر همتی، رییس سابق بانک مرکزی در توییتی نوشت: روند رشد ارزش تجارت خارجی موجب امیدواری است. اما،آمار جداول نشان میدهد، بانزدیک شدن به پایان سال «شتاب رشدارزش و وزن صادرات»در ۱۴۰۰نسبت به سال۱۳۹۹ کاهنده شده!

وی افزود: دلیل ضعف دولت۱۳است،  یاقوت دولت۱۲بود؟پاسخ:هیچکدام.

همتی در ادامه نوشت: علت:اثرمنفی ترامپ وکرونا درنیمه اول۱۳۹۹برتجارت ایران+رشدقیمتهای جهانی.

توییت همتی
توییت همتی2

این مطلب برایم مفید است