جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

سخنرانی ریاست اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین در کنفرانس اقتصادی سیاسی اختصاصی آسیایی چین و کشورهای خارجی در جاده ابریشم

با توجه به دعوت بعمل آمده از سوی حزب کمونیست چین از ریاست اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین اسدا… عسگراولادی رئیس اتاق ایران و چین روز چهارشنبه ۲۲/۷/۹۴ در مراسم افتتاحیه این رویداد حاضر شد.
عسگراولادی در بخش گفتگوی تجاری چین و کشورهای خاورمیانه به عنوان نماینده ایران حاضر و به بیان دیدگاههای خود در خصوص نقش ایران در جاده ابریشم قدیم و کنونی و همینطور ظرفیتهای همکاری فیمابین کشورهای جاده ابریشم پرداخت.
ملاقات با جناب آقای خاجی سفیر جمهوری اسلامی ایران در پکن نیز از سایر رویدادهای این سفر می باشد.