جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

سخنرانی مدیر دفتر نمایندگی اتاق ایران و چین در شانگهای  در کنفرانس “تجارت خدمات در چهار چوب همکاریهای منطقه ای کشورهای پروژه جاده و کمر بند ۲۰۲۳ ، شی ان”

با هماهنگی های بعمل آمده از سوی دبیرخانه اتاق ایران و چین، دکتر بابک بشارتی، مدیر دفتر نمایندگی اتاق ایران و چین در شانگهای روز پنج شنبه 25 آبان به عنوان سخنران اصلی در کنفرانس تجارت خدمات همکاری های منطقه ای کشورهای پروژه کمربند و جاده 2023، شی ان حضور یافت.

این کنفرانس به میزبانی اداره بازرگانی استان شانسی با محوریت بحث و تبادل نظر در خصوص تقویت همکاریهای منطقه ای در ساخت مشترک جاده ابریشم و ارائه راه کارهای عملی و تولید مبتنی بر خدمات و دروازه های اصلی کمربند و جاده و نیز مدیریت پروژه بین المل کمربند و جاده برگزار شد و مقاماتی از وزارت بازرگانی چین، استانداری شانسی، سازمان همکاری شانگهای، موسسسه همکاری های منطقه ای آسیای مرکزی و انجمن توسعه همکاری های چین و کشورهای عربی و … در این کنفرانس حضور داشتند.