جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

شیوه‌‌‌‌‌‌نامه ارزیابی شاخص‌‌‌‌‌‌های رتبه‌‌‌‌‌‌بندی صادرکنندگان

در این اطلاعیه که به امضای فرهاد نوری رسیده، آمده است: «در راستای اجرای تکالیف قانونی مربوط به رتبه‌بندی صادرکنندگان، ضروری است کلیات صادرکنندگان نسبت به بررسی و تکمیل رتبه صادرات خود از طریق سامانه جامع تجارت اقدام و طبق شیوه‌نامه ارزیابی شاخص‌های تخصصی رتبه‌بندی صادرکنندگان نسبت به تکمیل اسناد و مدارک موردنیاز از طریق آن سامانه اقدام کنند.‌»در این اطلاعیه که خطاب به روسای اتاق‌های بازرگانی استان‌هاست، عنوان شده است که این نهادها شرایط را به نحو مقتضی به کلیه شرکت‌های صادراتی آن استان اطلاع‌رسانی کنند. در ادامه نیز آمده است که کلیه مجوزها، مشوق‌ها، جوایز و حمایت‌های مادی و معنوی از صادرکنندگان به‌تدریج و طبق اولویت‌بندی گروه‌های کالایی که متعاقبا اعلام خواهد شد، منوط به تکمیل اطلاعات و بر اساس رتبه‌بندی سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری خواهد بود.

جزئیات شیوه‌نامه

در این اطلاعیه آمده است: به‌منظور تقویت و توسعه صادرات غیرنفتی در عین جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و اطمینان از بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور از طریق تخصصی‌کردن صادرات و کنترل ورود اشخاص فاقد اهلیت و تخصص که موجب آسیب به بازارهای صادراتی و متضرر‌شدن صادرکنندگان باسابقه و خوشنام می‌شود، در اجرای تکالیف قانونی مربوط به رتبه‌بندی صادرکنندگان از جمله بسته سیاستی نحوه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مصوب کمیته موضوع ماده۲ مصوبات چهاردهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی و همچنین ماده۴ آیین‌نامه اجرایی مواد ۵و ۶ قانونی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی‌بر کنترل رشته و میزان فعالیت و سقف اعتباری کارت‌های بازرگانی متناسب با رتبه اعتباری مربوط، ارزیابی شاخص‌های کمی تخصصی رتبه‌بندی صادرکنندگان طبق دستورالعمل رتبه‌بندی صادرکنندگان به‌صورت زیر انجام خواهد شد.

۱- شاخص‌های عمومی: تمامی صادرکنندگان موظفند از طریق سامانه جامع تجارت (منوی عملیات رتبه‌بندی و مالی-مدیریت رتبه‌بندی)، ضمن مشاهده شاخص‌های کمی عمومی خود در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری، در صورت وجود مغایرت یا اعتراض نسبت به مقدار هر یک از شاخص‌های خود، صرفا از طریق سامانه (بدون نیاز به مراجعه حضوری یا تماس تلفنی)، اقدام به ثبت درخواست بازبینی و بارگذاری اسناد مثبته کنند تا در اسرع‌وقت نسبت به بررسی و اعمال آن توسط کارشناسان مربوط اقدام شود.

۲- شاخص‌های تخصصی: صادرکنندگان موظفند در مورد شاخص‌های کمی تخصصی نیازمند ارزیابی نیز از طریق ثبت درخواست بازبینی و مدارک موردنیاز برای ارزیابی را در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری بارگذاری کنند.

۳- درخواست متقاضی به‌همراه اسناد و مدارک بارگذاری‌شده داخل سامانه، جهت ارزیابی به‌کارشناسان ارجاع داده خواهد شد.

۴- کارشناسان نسبت به ارزیابی و نمره‌دهی شاخص‌ها اقدام خواهند کرد.

در تبصره این ماده آمده است که مرکز توسعه تجارت الکترونیک دسترسی موردنیاز را در اختیار کارشناسان مربوط قرار خواهد داد.

۵- به‌روز‌رسانی وضعیت شاخص‌های تخصصی نیز به‌صورت مستمر از طریق ثبت درخواست بازبینی و ارائه اسناد و مدارک تکمیلی توسط متقاضی امکان‌پذیر خواهد بود.