پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

فراخوان “تاسیس مرکز تجارت ایرانیان در کشور چین”