پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

فراخوان «یکصد و سی و سومین نمایشگاه کانتون چین»