جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

متن کامل سخنرانی جناب آقای یو هونگ یانگ سفیر محترم چین در کنفرانس تجارت چین و ایران

 خانم ها و آقایان، حضار گرامی،

عالیجنابان

 

امروز از فرصت حضور در کنفرانس ایران و چین از صمیم قلب خشنودم.

 

 

0_10

1_10
2_10
3_10
4_10
5_10
6_10