جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

«ملاقات رئیس اتاق ایران و چین با مدیر کل اداره آسیا وزارت بازرگانی چین مورخ 14 آبان»

مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین روز گذشته در حاشیه مراسم افتتاحیه نمایشگاه واردات با وانگ لیپینگ، مدیر کل اداره آسیا از وزارت بازرگانی چین و مدیر نمایشگاه واردات چین به منظور بحث و بررسی درخصوص توسعه روابط تجاری و بازرگانی ایران و چین ملاقات کرد.

در این نشست رئیس اتاق ایران و چین با اشاره به روابط نزدیک و بلندمدت این اتاق با نهادهای بازرگانی و تجاری چین در مورد توسعه همکاریها با وزارت بازرگانی چین در زمینه تسهیل حضور تجار ایرانی در رویدادهای چین بویژه نمایشگاه واردات شانگهای که بزرگترین نمایشگاه تجاری در سطح جهان میباشد و نیز توسعه همکاری میان بخش های خصوصی دو کشور، مکانیسم های افزایش واردات چین  از ایران، بر اساس برنامه پنج ساله چین بر مبنای چرخه دوگانه بحث و تبادل نظر نمود.