جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

ملاقات رئیس و نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین با معاون مدیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین

در حاشیه سفر آقای عسگر اولادی، ریاست اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین در راس هیاتی تجاری به کنفرانس چین، عرب-آفریقا ملاقاتی با آقای Jiang Jianhua  در شهر ویفنگ در استان شاندونگ، روزیکشنبه 3/7/90 برگزار گردید.
در این نشست که با حضور آقای عسگراولادی و آقای حریری نایب رئیس این اتاق برگزار گردید راجع به توسعه روابط اقتصادی دو کشور و مشکلات تجاری تجار ایرانی مباحثی از سوی دو طرف مطرح گردید و طرف چینی نیز قول مساعدت و هر گونه همکاری به ایشان داد.
لازم به ذکر است که این اولین حضور ایران در این کنفرانس می باشد که در سال جاری به عنوان ناظر حضور خواهد داشت. مقرر گردیده که این کنفرانس ازسال آینده به نام چین، خاورمیانه-آفریقا تغییر نام دهد. رویکرد اصلی این کنفرانس به صنایع کوچک و متوسط میباشد.