جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده

محل صدور     ساير
تاريخ             1387/11/16

متن کامل قانون:
نظر به اینکه قانون مالیات برارزش افزوده مصوب مجلس شورای اسلامی جهت اجراء ابلاغ گردیده است و بموجب صراحت ماده (53) آن مواد 18-24-25-28-31-35-42 و 48 از تاریخ تصویب و ماده (51) از اول ماه پس از تصویب و سایر مواد آن از اول مهر ماه سال 1387 لازم الاجرا می باشد.