جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

نشست مشترک با مسئولین موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

نشست مشترک اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین با اداره استاندارد با حضور رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین و معاون نظارت بر اجرای استاندارد و سیستمهای کیفیت موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و مدیر کل بازرسی کالا و امور صادرات و واردات موسسه و اعضای اتاق بازرگانی و ایران و چین روز شنبه مورخ 8/5/90 در محل اتاق بازرگانی و صنایع ایران برگزار گردید.
این نشست پیرو امضای تفاهم نامه مشترک ایران و چین در خصوص 4600 ردیف تعرفه کالاهای صنعتی برگزار گردید.
کاظمی، معاون نظارت بر اجرای استاندارد با اشاره به اینکه چین اصلی ترین طرف تجاری ایران محسوب می شود و ظرفیت ارتقای سطح مبادلات تجاری بین دو کشور وجود دارد بیان داشت که در تلاشیم تراز تجاری بدون نفت را به نفع ایران افزایش دهیم. و با توجه به تنوع کیفیت کالاهای چینی این تفاهم نامه با هدف انطباق کالاهای وارداتی با استانداردهای بین المللی امضا شده است.
چین 4600 ردیف تعرفه کالا که مشمول استاندارد برای صادرات هستند را برای کشورهای پیشرفته کنترل می کند. تا کنون برای صادرات به ایران تنها 630 قلم کالا مشمول استاندارد اجباری بوده است که با امضای این تفاهم نامه 4600 کالای صنعتی مشمول صدور گواهی انطباق با استاندارد می گردد.
به گفته کاظمی این تفاهم نامه از اول دسامبر (10 آذر) اجرایی شده و کنترل ها در وهله اول براساس استانداردهای ملی ایران و سپس استانداردهای ملی چین بوده و اگر مشمول استانداردهای دو کشور نباشد براساس استانداردهای بین المللی بوده و در مبادی ورودی کنترل های رندمی صورت می پذیرد.
ایشان اظهار امیدواری کردند که با اجرایی شدن مفاد این تفاهم نامه دیدگاه کشور نسبت به کالاهای چینی اصلاح شده و از ورود کالاهای بی کیفیت چین جلوگیری شود و با سالم سازی این سیستم سطح همکاریها ارتقاع داده شده و با تبادل دو طرفه، کالاهای ایرانی نیز به چین معرفی گردد.
وی اجرایی شدن این تفاهم نامه را نیازمند همکاری دو جانبه بین اداره استاندارد و اتاق بازرگانی ایران و چین به جهت به حداقل رساندن معایب و بهره مندی از محاسن آن دانست .
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز در پاسخ به این خواسته بیان کرد که اتاق بازرگانی بعنوان مشاور در کلیه تصمیم گیری ها همکاری خواهد نمود و نظرات را به مقامات تصمیم گیرنده انتقال خواهد داد.
نیره پیروز بخت، مدیر کل بازرسی کالا و امور صادرات و واردات، درخصوص نحوه بازرسی اظهار داشتند که این کنترل توسط نهاد بازرسی CIQ که تحت نظر سازمان نظارت بازرسی و قرنطینه اصل چین (AQSIQ) کار می کنند انجام می پذیرد و این نهاد در 31 استان چین دارای دفتر و آزمایشگاهای مجهز می باشد و گواهی بازرسی توسط این نهاد به آن کالا داده می شود. در برنامه اجرایی علاوه بر بازرسی توسط CIQ و بازرسی رندم در مقصد، مطابق سابق شرکتهای بازرسی هم کنترل خواهند داشت.
ایشان در توضیح مفاد این تفاهم نامه به تبادل قوانین و اطلاعات و فهرستهای استانداردهای دو کشور به زبان انگلیسی اشاره نمودند و اظهار داشتند که اغلب استانداردها طبق این تفاهم نامه باید مشابه با استانداردهای ایران و استانداردهای بین المللی نظیر ISO باشد.
رئیس اتاق ایران و چین ضمن اشاره به اینکه علیرغم کنترل کالاها توسط اداره استاندارد، گمرک و مبادی ورودی، با امضای این تفاهم نامه 40 درصد از مشکلات ورود کالا حل میشود و 60 درصد آن به دو بخش کالاهای متروکه و ترانزیت کالا مربوط می شود. ایشان از اداره استاندارد خواستند تا در این زمینه هم کنترل های لازم را بعمل آورند.

نشست مشترک اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین با اداره استاندارد با حضور رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین و معاون نظارت بر اجرای استاندارد و سیستمهای کیفیت موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و مدیر کل بازرسی کالا و امور صادرات و واردات موسسه و اعضای اتاق بازرگانی و ایران و چین روز شنبه مورخ 8/5/90 در محل اتاق بازرگانی و صنایع ایران برگزار گردید.

این نشست پیرو امضای تفاهم نامه مشترک ایران و چین در خصوص 4600 ردیف تعرفه کالاهای صنعتی برگزار گردید.کاظمی، معاون نظارت بر اجرای استاندارد با اشاره به اینکه چین اصلی ترین طرف تجاری ایران محسوب می شود و ظرفیت ارتقای سطح مبادلات تجاری بین دو کشور وجود دارد بیان داشت که در تلاشیم تراز تجاری بدون نفت را به نفع ایران افزایش دهیم. و با توجه به تنوع کیفیت کالاهای چینی این تفاهم نامه با هدف انطباق کالاهای وارداتی با استانداردهای بین المللی امضا شده است.چین 4600 ردیف تعرفه کالا که مشمول استاندارد برای صادرات هستند را برای کشورهای پیشرفته کنترل می کند. تا کنون برای صادرات به ایران تنها 630 قلم کالا مشمول استاندارد اجباری بوده است که با امضای این تفاهم نامه 4600 کالای صنعتی مشمول صدور گواهی انطباق با استاندارد می گردد.به گفته کاظمی این تفاهم نامه از اول دسامبر (10 آذر) اجرایی شده و کنترل ها در وهله اول براساس استانداردهای ملی ایران و سپس استانداردهای ملی چین بوده و اگر مشمول استانداردهای دو کشور نباشد براساس استانداردهای بین المللی بوده و در مبادی ورودی کنترل های رندمی صورت می پذیرد.ایشان اظهار امیدواری کردند که با اجرایی شدن مفاد این تفاهم نامه دیدگاه کشور نسبت به کالاهای چینی اصلاح شده و از ورود کالاهای بی کیفیت چین جلوگیری شود و با سالم سازی این سیستم سطح همکاریها ارتقاع داده شده و با تبادل دو طرفه، کالاهای ایرانی نیز به چین معرفی گردد. وی اجرایی شدن این تفاهم نامه را نیازمند همکاری دو جانبه بین اداره استاندارد و اتاق بازرگانی ایران و چین به جهت به حداقل رساندن معایب و بهره مندی از محاسن آن دانست .نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز در پاسخ به این خواسته بیان کرد که اتاق بازرگانی بعنوان مشاور در کلیه تصمیم گیری ها همکاری خواهد نمود و نظرات را به مقامات تصمیم گیرنده انتقال خواهد داد.نیره پیروز بخت، مدیر کل بازرسی کالا و امور صادرات و واردات، درخصوص نحوه بازرسی اظهار داشتند که این کنترل توسط نهاد بازرسی CIQ که تحت نظر سازمان نظارت بازرسی و قرنطینه اصل چین (AQSIQ) کار می کنند انجام می پذیرد و این نهاد در 31 استان چین دارای دفتر و آزمایشگاهای مجهز می باشد و گواهی بازرسی توسط این نهاد به آن کالا داده می شود. در برنامه اجرایی علاوه بر بازرسی توسط CIQ و بازرسی رندم در مقصد، مطابق سابق شرکتهای بازرسی هم کنترل خواهند داشت.
ایشان در توضیح مفاد این تفاهم نامه به تبادل قوانین و اطلاعات و فهرستهای استانداردهای دو کشور به زبان انگلیسی اشاره نمودند و اظهار داشتند که اغلب استانداردها طبق این تفاهم نامه باید مشابه با استانداردهای ایران و استانداردهای بین المللی نظیر ISO باشد.رئیس اتاق ایران و چین ضمن اشاره به اینکه علیرغم کنترل کالاها توسط اداره استاندارد، گمرک و مبادی ورودی، با امضای این تفاهم نامه 40 درصد از مشکلات ورود کالا حل میشود و 60 درصد آن به دو بخش کالاهای متروکه و ترانزیت کالا مربوط می شود. ایشان از اداره استاندارد خواستند تا در این زمینه هم کنترل های لازم را بعمل آورند.