پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

نشست مشترک با هیات هنگ کنگی

نشست مشترک با هیات هنگ کنگی

 نشست مشترک با هیات هنگ کنگی