جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

نشست کمیسیون سرمایه گذاری

نشست کمیسیون سرمایه گذاری

به اطلاع اعضاء محترم می رساند که جلسه کمیسیون سرمایه گذاری این اتاق با حضور جناب آقای “سامان قاسمی” مدیرکل سرمایه گذاری خارجی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران در ساعت 16:00 مورخ چهارشنبه 8/10/89 در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار می گردد از علاقمندان دعوت بعمل می آید تا در این نشست حضور بهمرسانند.