جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

هدیه کتاب اژدهای شکیبا

به اطلاع می رساند که اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین در راستای خدمات رسانی هر چه مناسبتر و ارتقاء سطح آگاهی اعضاء اقدام به تهیه کتابی از وضعیت چین دیروز، امروز و فردا با عنوان “اژدهای شکیبا” نموده است.
اعضاء محترم اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین
لازم به ذکر است که کتاب فوق برای یکبار بصورت هدیه در اختیار اعضاء قرار می گیرد، لذا آن دسته از اعضاء که موفق به دریافت آن نگردیده اند می توانند در ساعات اداری به دبیرخانه اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین مراجعه نمایند.

دبیرخانه اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین