جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran


بدینوسیله به اطلاع می رساند که مکاتبات و یا تماسهای شرکت بین المللی بزرگان صنعت در خصوص اعزام هیات تجاری به شانگهای مورد تائید و حمایت اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین و سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شانگهای نمی باشد .
بدیهی است اطلاعیه های مذکور و موارد مشابه هیچگونه تعهدی برای این اتاق فراهم ننموده و اطلاعیه های این اتاق از طرق همیشگی انجام می گردد .

دبیرخانه اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین