جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

هشدار در خصوص سوء استفاده از کارتهای بازرگانی و عضویت

احتراما” بدینوسیله اطلاعیه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در خصوص سوء استفاده از کارتهای بازرگانی و عضویت ارسال می گردد.
لذا به اعضاء محترم اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین توصیه می نماید توجهات لازم را در این خصوص معمول دارند.