جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

افتتاح سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در گوانگجو

بسمه تعالی

بدینوسیه به استحضار اعضاء محترم اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین می رساند که ” سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در گوانگجو ” جهت تسهیل امور ایرانیان در منطقه جنوب شرق چین افتتاح و فعالیت می نماید .
لذا بدینوسیله از تجار و بازرگانان درخواست می گردد جهت انجام امور کنسولی  ( درخواست ویزا ) و امور تجاری خود در منطقه مذکور بطور مستقیم ( بدون هرگونه واسطه و آژانس مسافرتی ) راسا” اقدام نمایند و از پرداخت هرگونه وجه اضافی به شرکتهای مسافرتی و واسطه ها خودداری نمایند .

دبیرخانه اتاق بازرگانی و صنایع ایران  وچین

آدرس ایمیل کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در گوانگجو irancggz@gmail.com

س – ب