جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

گزارش ملاقات با معاون مدیرکل دفتر امور خارجه استان گواندونگ

شست اتاق مشترک ایران و چین  با هیات چینی از  دفتر امور خارجه استان گواندونگ با حضور معاون مدیر کل دفتر امورخارجه این استان  با هدف تحکیم روابط  دو کشور در زمینه های تجاری و تبادلات فرهنگی ، تکنولوژی و گردشگری  روز سه شنبه 11 شهریورماه برگزار گردید.

آقای Luo Jun ، معاون مدیر کل دفتر امورخارجه استان گواندونگ  ضمن معرفی استان گواندونگ و ظرفیتهای اقتصادی استان  در زمینه صادرات و واردات گفت  هدف  ما از حضور در ایران  تحکیم و تقویت روابط دو کشور در زمینه های اقتصادی، تبادلات فرهنگی ،گردشگری و تکنولوژی میباشد . وی  گفت ایران دارای ظرفیتهای سرمایه گذاری و تجاری فروانی است  و  افزایش تجارت  زمانی بهتر میشود که دو کشور در زمینه های دیگر نیز جهت گیریهای مشترک پیدا کنند.

وی گفت در این راستا نمایشگاهی در گوانجو برگزار میگردد که فرصت مناسبی است برای آن دسته از افرادی که قادر نیستند به ایران سفر کنند  تا با فرصتهای تجاری ، فرهنگی و گردشگری ایران آشنا گردند و تسهیلاتی نیز در اختیار این اتاق میتواند برای حضور ایرانیها در این رویداد قرار کیرد.
آقای چنگیزی  عضو هیات مدیره اتاق ایران و چین  ضمن تاکید بر مسئولیت اتاق در گسترش روابط اقتصادی دو کشور اذعان  کرد   در گسترش تجارت بین دو کشور آشنایی با زمینه های فرهنگی دو کشور  نقش مهمی دارد.
وی ادامه داد در سالهای اخیر که دولت  اقداماتی را در جهت  افزایش سرمایه گذاری خارجی  انجام داده  و در شرایطی که  تاثیر تحریم کمرنگ  تر شده و حضور تدریجی غربیها را در ایران شاهد هستیم ایران  کشور چین را به عنوان  شریک تجاری  با سابقه همکاری طولانی  در اولویت قرار داده  لذا گسترش  روابط در زمینه های  تجاری ، فرهنگی تبادلات تکنولوژی و گردشگری  برای آشنایی  چینی ها با ایران  و فرصتهای سرمایه گذاری در ایران امری مهم  می باشد.
چنگیزی همچنین  اقدامات جدید  دولت چین در زمینه  افزایش روابط کشورهای حاشیه جاده ابریشم را نیز اقدامی مثبت دانسته و ابراز امیدواری نمود که در آینده  نیز اتاق مشترک  ایران وچین  بتواند در این  زمینه همکاری های خود را افزایش  دهد .

آقای Luo Jun ، معاون مدیر کل دفتر امورخارجه استان گواندونگ  ضمن معرفی استان گواندونگ و ظرفیتهای اقتصادی استان  در زمینه صادرات و واردات گفت  هدف  ما از حضور در ایران  تحکیم و تقویت روابط دو کشور در زمینه های اقتصادی، تبادلات فرهنگی ،گردشگری و تکنولوژی میباشد . وی  گفت ایران دارای ظرفیتهای سرمایه گذاری و تجاری فروانی است  و  افزایش تجارت  زمانی بهتر میشود که دو کشور در زمینه های دیگر نیز جهت گیریهای مشترک پیدا کنند.  وی گفت در این راستا نمایشگاهی در گوانجو برگزار میگردد که فرصت مناسبی است برای آن دسته از افرادی که قادر نیستند به ایران سفر کنند  تا با فرصتهای تجاری ، فرهنگی و گردشگری ایران آشنا گردند و تسهیلاتی نیز در اختیار این اتاق میتواند برای حضور ایرانیها در این رویداد قرار کیرد.آقای چنگیزی  عضو هیات مدیره اتاق ایران و چین  ضمن تاکید بر مسئولیت اتاق در گسترش روابط اقتصادی دو کشور اذعان  کرد   در گسترش تجارت بین دو کشور آشنایی با زمینه های فرهنگی دو کشور  نقش مهمی دارد.وی ادامه داد در سالهای اخیر که دولت  اقداماتی را در جهت  افزایش سرمایه گذاری خارجی  انجام داده  و در شرایطی که  تاثیر تحریم کمرنگ  تر شده و حضور تدریجی غربیها را در ایران شاهد هستیم ایران  کشور چین را به عنوان  شریک تجاری  با سابقه همکاری طولانی  در اولویت قرار داده  لذا گسترش  روابط در زمینه های  تجاری ، فرهنگی تبادلات تکنولوژی و گردشگری  برای آشنایی  چینی ها با ایران  و فرصتهای سرمایه گذاری در ایران امری مهم  می باشد.چنگیزی همچنین  اقدامات جدید  دولت چین در زمینه  افزایش روابط کشورهای حاشیه جاده ابریشم را نیز اقدامی مثبت دانسته و ابراز امیدواری نمود که در آینده  نیز اتاق مشترک  ایران وچین  بتواند در این  زمینه همکاری های خود را افزایش  دهد .