جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

گمرك نقش مهمي در دفاع از فعالان اقتصادي برعهده دارد


اسدالله عسگراولادي، رئيس كنفد راسيون صادرات ايران گمرك نقش مهمي در دفاع از فعالان اقتصادي برعهده دارد گمرك تنها وصول‌كننده حقوق دولت نيست، بلكه سازماني براي اعتمادسازي است و نقش مهمي در دفاع از فعالان اقتصادي برعهده دارد.

akhbar_19bahman_89
اسدالله عسگراولادي رئيس كنفدراسيون صادرات ايران با اظهار اين مطلب در همايش روز جهاني گمرك گفت: اعتبار دادن به واردكنندگان و صادركنندگان يكي از مواردي است كه ما از گمرك به ويژه مديريت جديد آن انتظار داريم.
وي افزود: فضاي كسب و كار با فضاي ترخيص در گمرك عجين است و به همين‌خاطر ما انتظار داريم هرچند ماه يكبار گمرك از طريق اتاق بازرگاني با بررسي تخلفات احتمالي به توسعه فضاي كسب و كار كمك كند.
عسگراولادي گفت: ما بايد به سوي آينده‌اي برويم كه پيشرو بودن در آن يك اصل است.
رئيس كنفدراسيون صادرات ايران اظهار داشت: ما بايد به سمتي برويم كه صادرات كالا بدون هرگونه مانع و مشكلي در سريع‌ترين زمان از مرزهاي گمركي عبور كند و به عبارت ديگر دروازه‌ها براي صادرات كاملاً باز باشد.
وي با اشاره به اهداف تعيين شده در قالب سند چشم‌انداز 20 ساله كشور گفت: هدف اصلي ما در بخش تجارت خارجي بايد اين باشد كه همه واردات موردنياز كشور را از محل صادرات تأمين كنيم.
عسگراولادي در ادامه خواستار ارتباط بيشتر گمرك با كارآفرينان اقتصادي شد و گفت: داشتن گمرك هوشمند، مشتري‌مدار، چابك، پاسخگو و حقيقت‌ياب، شرط اصلي براي موفقيت در تجارت خارجي است.
رئيس كنفدراسيون صادرات ايران، شفاف‌سازي در امور مختلف گمركي از جمله ارزش‌گذاري و طبقه‌بندي تعرفه كالاها را مهم توصيف كرد و آن را موجب تشويق كارآفرينان براي رشد توليد تجارت كشور خواند.
اسدالله عسگراولادي گفت: همه ما بايد براي توسعه صادرات غيرنفتي و توسعه ترانزيت به 20 ميليون تن در سال تلاش كنيم و باتوجه به موفقيت استراتژيك كشورمان مي‌توانيم در كشورهايي مثل چين، قرقيزستان و افغانستان راه‌هاي ترانزيتي بيشتري باز كنيم.