پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

📣 اطلاعیه در خصوص «ارسال مسائل و مشکلات گمرکی»