پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

📣 قابل توجه کلیه صادرکنندگان محترم