جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

سخنرانی نماینده اتاق ایران و چین درسمینارمعرفی فضای سرمایه گذاری به سرمایه گذاران بالقوه چینی( 11 مارس 2011)

سمینار معرفی فضای سرمایه گذاری به منظور معرفی فرصتهای سرمایه گذاری کشورهای مختلف به سرمایه گذاران بالقوه چینی با حضور مقاماتی ازکشورهای مختلف روز 11 مارس 2011 در شهر فوجو واقع در استان فوجیان چین برگزارشد.
برگزاری این سمینار را موسسه Helosixa بر عهده داشت وحدود100 نفر از سرمایه گذاران چینی درآن حضور داشتند.

این سمینار از سوی فدراسیون جوانان استان فوجیان و اناق جدیدالتاسیس بازرگانان جوان فوجیان نیز مورد استقبال و حمایت قرار گرفت. این نشست با سخنرانی معاون دبیر حزب کمونیست استان فوجیان، خانم Xu Shanna  افتتاح شد ودر بخش های بعدی مقاماتی از سفارت لهستان ومجارستان، نماینده مرکز تجاری آلمان در چین،نماینده گروه سرمایه گذاری مجارستانی      Talentisونماینده اتحادیه بین المللی حسابداران و ممیزان سخنرانی کردند ودر بخش دیگرآقای بشارتی مدیر دفتر نمایندگی اتاق ایران- چین در شانگهای در خصوص فضای کسب و کار ایران و قوانین و مقررات  سرمایه گذاری و ویژگی های آن به سخنرانی پرداختند..
ایشان پس ازمعرفی ایران و فضای سرمایه گذاری در ایران  و برخی پروژه های مورد تایید سازمان سرمایه گذاری ایران به پاسخگویی پرسشهای حضار جهت حضور در بازار ایران و سرمایه گذاری مشترک به ویژه در بخش نفت و گاز  و معادن پرداختند ومقرر گردید هماهنگی های لازم درجهت گسترش روابط موثر در این زمینه  ازطریق دفتر شانگهای و سازمانهای ذیربط از جمله سازمان سرمایه گذاری خارجی پیگیری شود.

IMG_3087

IMG_3100

 

IMG_3102