جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

گزارش نشست با هیات اعزامی از دپارتمان سیاست و قانون گذاری شهرداری شن جن از استان گواندونگ مورخ 95/7/17:

نشست اتاق مشترک ایران و چین با هیات اعزامی از شهرداری شن جن به سرپرستی خانم وانگ رئیس دپارتمان سیاست و قانون گذاری شهرداری شن جن به منظور بررسی راه های افزایش همکاری بین شن جن و ایران روز شنبه ۹۵/۷/۱۷ در محل اتاق مشترک ایران و چین برگزار گردید.
خانم وانگ رئیس دپارتمان سیاست و قانون گذاری شهرداری شن جن هدف از این سفر را بررسی وضعیت بازار ایران و افزایش همکاریهای شهر شن جن واقع در استان گواندونگ در زمینه های مختلف تجاری ، اقتصادی ،  فرهنگی و گردشگری عنوان نمود و گفت ایران پس از برداشته شدن تحریم ها بازار مناسبی برای گسترش روابط بین شن جن و ایران خواهد بود و  فرصتهای بالقوه همکاری در زمینه های حمل و نقل و گردشگری در ایران وجود دارد که در گزارش ما از این سفر در اختیار تجار شن جن قرار خواهد گرفت.
آقای عسگراولادی ضمن تاًیید سخنان خانم وانگ بر لزوم حل مشکلات بانکی جهت افزایش روابط بین دوکشور و نیز حضور سرمایه گذاران شن جن در ایران به منظور همکاری در زمینه سرمایه گذاری مشترک جهت تامین تولید داخل و نیز فراهم آوردن امکان صادرات به کشورهای منطقه تاًکید نمود. وی ادامه داد ایران با دارا بودن منابع ارزان انرژی ، نیروی کار تحصیلکرده بهترین مکان برای تولید با هزینه های پایین خواهد بود و در شرایط پس از تحریم می توانیم سطح روابط تجاری بین ایران و چین را گسترش دهیم.
لازم به  ذکر است شهر شن جن واقع در جنوب چین و نزدیک به شهر گوانگجو می باشد.جمعیت این شهر 12 میلیون نفر و بعد از شهرهای پکن ، شانگهای و گوانگجو چهارمین شهر بزرگ چین محسوب می گردد و محصولات اصلی این استان لوازم الکتریکی و الکترونیکی می باشد.