جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

دعوت مشارکت حداکثری اعضاء جهت حضور در مجمع عمومی مورخ 92/9/19

پیرو آگهی مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد واطلاعیه دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین ، به اطلاع می رساند نشست فوق با حضور مسئولین سازمان توسعه تجارت ایران و رایزن اقتصادی و بازرگانی چین در ایران آقای Guo Chuanwai در ساعت 10:00 صبح مورخ سه شنبه 19/9/92 در هتل لاله  برگزار می گردد .
لذا از اعضاء محترم مجددا” دعوت بعمل می آید تا با مشارکت حداکثری در مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق حضور یابند .

پیرو آگهی مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد واطلاعیه دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین ، به اطلاع می رساند نشست فوق با حضور مسئولین سازمان توسعه تجارت ایران و رایزن اقتصادی و بازرگانی چین در ایران آقای Guo Chuanwai در ساعت 10:00 صبح مورخ سه شنبه 92/9/19 در هتل لاله  برگزار می گردد .لذا از اعضاء محترم مجددا” دعوت بعمل می آید تا با مشارکت حداکثری در مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق حضور یابند .