جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

اطلاعیه دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم اتاق بازرگانی صنایع ایران و چین

پیروجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 92/9/19 که به حد نصاب لازم نرسید ، با عنایت به ماده 3-15 اساسنامه اتاق ، از کلیه اعضاء دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم که روز دوشنبه 92/9/25 ، ساعت 14:00 در سالن گلزار هتل لاله تهران برگزار می گردد حضور بهمرسانند .دستور جلسه :

1- استماع گزارش هیات مدیره
2- استماع گزارش بازرس
3- استماع گزارش ماالی منتهی به 92/6/31
4- تصویب ترازنامه و عملکرد هیات مدیره منتهی به 92/6/31
5- انتخاب بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 92/6/31
6- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار برای سال مالی منتهی به 92/6/31

توضیح :

1- به  موجب  ماده 15- 5 اساسنامه  فقط  دارندگان  کارت عضویت  معتبر اتاق بازرگانی و صنایع ایران  و چین
می توانند در جلسه فوق شرکت نمایند . لذا به همراه داشتن کارت عضویت برای حضور در مجمع الزامی است .
2- در صورت عدم امکان حضور ، هر یک ازاعضاء می توانند به یکی دیگر از اعضاء وکالت عادی برای حضور داده و همراه با کپی کارت عضویت اقدام نمایند .