جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

برگزاری اولین جلسه دوره آموزشی آشنایی با فرآیند بازرگانی بین المللی مورخ 20 آبان

اولین جلسه دوره آموزشی آشنایی با فرایند بازرگانی بین المللی  امروز با حضور دکتر محترم  و   ۲۵ نفر از ثبت نام کنندگان  در محل اتاق ایران و چین  برگزار گردید.
لازم به ذکر است در  این دوره  موضوعات فرایند خرید خارجی ، نحوه تدوین قرارداد بازرگانی بین المللی ، بازرسی قبل از حمل  و روشهای اجرایی، پرداختهای بین المللی توسط دکتر محترم  ارائه  می گردد.