جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

11 دی 1389 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

از ریاست دوباره آل اسحاق و نهاوندیان حمایت می کنم برخی از اعضای هیأت رییسه اتاق ایران باید بروند.

اسدالله عسگراولادی از تجار باسابقه ایران است که شش دوره حضور در ترکیب هیأت رییسه و هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی را در کارنامه فعالیت های اقتصادی

مطالعه کنید »