جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

لوح فشرده شرکتهای چینی ( 2014 )

بدینوسیله به اطلاع اعضاء محترم اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین می رساند که لوح فشرده دایرکتوری شرکتهای چینی ( ویرایش 2014 ) جهت دستیابی اعضاء محترم تهیه و تکثیر گردیده است .
علاقمندان می توانند نماینده خود را با ارائه معرفینامه و کپی کارت عضویت معتبر اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین دریافت دایرکتوری فوق به اتاق اعزام نمایند .
* توضیح اینکه دایرکتوری فوق جهت اعضاء اتاق رایگان می باشد .

بدینوسیله به اطلاع اعضاء محترم اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین می رساند که لوح فشرده دایرکتوری شرکتهای چینی ( ویرایش 2014 ) جهت دستیابی اعضاء محترم تهیه و تکثیر گردیده است .علاقمندان می توانند نماینده خود را با ارائه معرفینامه و کپی کارت عضویت معتبر اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین دریافت دایرکتوری فوق به اتاق اعزام نمایند .* توضیح اینکه دایرکتوری فوق جهت اعضاء اتاق رایگان می باشد .