جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

نشست اتاق ایران و چین با معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به منظور بررسی فرصت‌های صنایع دستی ایران در چین روز سه شنبه 29 مهر ماه در محل اتاق ایرات تشکیل شد

نشست اتاق ایران و چین با معاونت صنایع دستی  سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به منظور بررسی فرصت‌های صنایع دستی ایران در چین روز سه شنبه 29 مهر ماه در محل اتاق ایرات تشکیل شد
صبح روز سه‌شنبه 29 مهرماه 1393 اتاق مشترک ایران و چین، با حضور «اسدالله عسگراولادی» رئیس اتاق مشترک ایران و چین، «بیژن نامور مطلق» معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، در محل اتاق ایران تشکیل جلسه داد.
عسگراولادی، ضمن تبریک روز ملی صادرات اعلام کرد که 23 میلیارد دلار در شش ماه اول سال صادرات داشتیم و میزان صادرات مهرماه 5/4 میلیارد دلار  می باشد که  از این میزان  35 درصد مربوط به صنایع وابسته به پتروشیمی و 25 درصد سهم میعانات گازی و 45 درصد هم صادرات غیرنفتی است که این رقم نسبت به سال گذشته 20 درصد افزایش یافته استو امیدواریم تا پایان سال  تا پایان سال از مرز 50 میلیارد دلار عبور کنیم.
وی در ادامه گفت:  قیمت تمام شده بالای کالای صادراتی، عدم تأمین سرمایه کافی و عدم صدور روادید تجاری از جمله مشکلات موجود در بحث صادرات دانست.
رئیس اتاق مشترک ایران و چین ضمن تأکید بر حمایت همه جانبه از موضوع صادرات با توجه به تحریم‌های پیش رو خواستار تخصیص منابع مالی بیشتر با نرخ بهره پایین به بخش صنایع دستی شد.
«بیژن نامور مطلق» معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در ابتدا ضمن تشریح وضعیت کنونی صنایع دستی، شرایط حاکم را بر صنایع دستی را نامناسب ارزیابی کرد و گفت با توجه به ظرفیت بالای تولید صنایع دستی در کشور ایران این بخش نیازمند حمایت همه جانبه دانست.
معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ضمن تأکید بر اشتغال‌زایی و ارزآوری این حوزه، قیمت تمام شده بالای صنایع دستی و بعضا” طراحی ضعیف را از نقاط ضعف و در مقابل کیفیت بالا و تنوع  بی نظیر  صنایع دستی تولید شده  را از نقاط قوت این بخش عنوان کرد.
وی در خصوص وضعیت صادرات صنایع دستی عدم توازن تجارت در این حوزه را از مشکلات موجود دانست و گفت صادرات در این حوزه نظامند نیست  و در سالهای مختلف شاهد ناهماهنگی های هستیم .
معاون صنایع دستی ایران تصریح کرد: کشور چین در حال حاضر رقیب بزرگ ایران در حوزه تولید صنایع دستی به شمار می‌آید و با توجه به مکانیزه شدن تولیدات صنایع دستی در این کشور  و تمرکز چین به بخشهای دیگر از جمله انتقال تکنولوژی، زمان مناسبی برای به دست آوردن بازار این کشور به وجود آمده است.
بیژن نامور مطلق با اشاره به  رشد تقاضای جهانی در زمینه صنایع دستی در خصوص بازار  چین گفت با توجه به اینکه دو کشور از نظر طراحی و زیبا شناسی و تاریخی نسبت به سایر کشورها  دارای زمینه های مشترک بسیاری هستند بازاریابی و  بازارشناسی امری مهم می باشد.
وی در پایان؛ از تخصیص بودجه 50 میلیارد تومانی و تسهیلات ویژه برای تجار و فعالین این حوزه خبر داد که نسبت به سال گذشته حدوداً 35 درصد افزایش یافته است.
«مجید رضا حریری» نایب رئیس اتاق مشترک ایران و چین اعلام کرد: طبق آمار رسمی ارائه شده در آینده،  نسبت واردات به صادرات در چین 5 / 2 برابر خواهد شد و تأکید کرد که افزایش قیمت کالای تمام شده و دستمزد و بیمه نشان‌دهنده تغییر در اقتصاد چین است که با توجه به این تجار ایرانی می‌تواند با ارائه کالای با کیفیت بخش بزرگی از این بازار را به دست بیاورند.
در پایان نشست جمعی از فعالین حوزه صنایع دستی به طرح موضوعات ومشکلات خود پرداختند.

صبح روز سه‌شنبه 29 مهرماه 1393 اتاق مشترک ایران و چین، با حضور «اسدالله عسگراولادی» رئیس اتاق مشترک ایران و چین، «بیژن نامور مطلق» معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، در محل اتاق ایران تشکیل جلسه داد.

 

عسگراولادی، ضمن تبریک روز ملی صادرات اعلام کرد که 23 میلیارد دلار در شش ماه اول سال صادرات داشتیم و میزان صادرات مهرماه 5/4 میلیارد دلار  می باشد که  از این میزان  35 درصد مربوط به صنایع وابسته به پتروشیمی و 25 درصد سهم میعانات گازی و 45 درصد هم صادرات غیرنفتی است که این رقم نسبت به سال گذشته 20 درصد افزایش یافته استو امیدواریم تا پایان سال  تا پایان سال از مرز 50 میلیارد دلار عبور کنیم.
وی در ادامه گفت:  قیمت تمام شده بالای کالای صادراتی، عدم تأمین سرمایه کافی و عدم صدور روادید تجاری از جمله مشکلات موجود در بحث صادرات دانست.رئیس اتاق مشترک ایران و چین ضمن تأکید بر حمایت همه جانبه از موضوع صادرات با توجه به تحریم‌های پیش رو خواستار تخصیص منابع مالی بیشتر با نرخ بهره پایین به بخش صنایع دستی شد.«بیژن نامور مطلق» معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در ابتدا ضمن تشریح وضعیت کنونی صنایع دستی، شرایط حاکم را بر صنایع دستی را نامناسب ارزیابی کرد و گفت با توجه به ظرفیت بالای تولید صنایع دستی در کشور ایران این بخش نیازمند حمایت همه جانبه دانست.معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ضمن تأکید بر اشتغال‌زایی و ارزآوری این حوزه، قیمت تمام شده بالای صنایع دستی و بعضا” طراحی ضعیف را از نقاط ضعف و در مقابل کیفیت بالا و تنوع  بی نظیر  صنایع دستی تولید شده  را از نقاط قوت این بخش عنوان کرد.وی در خصوص وضعیت صادرات صنایع دستی عدم توازن تجارت در این حوزه را از مشکلات موجود دانست و گفت صادرات در این حوزه نظامند نیست  و در سالهای مختلف شاهد ناهماهنگی های هستیم .معاون صنایع دستی ایران تصریح کرد: کشور چین در حال حاضر رقیب بزرگ ایران در حوزه تولید صنایع دستی به شمار می‌آید و با توجه به مکانیزه شدن تولیدات صنایع دستی در این کشور  و تمرکز چین به بخشهای دیگر از جمله انتقال تکنولوژی، زمان مناسبی برای به دست آوردن بازار این کشور به وجود آمده است.بیژن نامور مطلق با اشاره به  رشد تقاضای جهانی در زمینه صنایع دستی در خصوص بازار  چین گفت با توجه به اینکه دو کشور از نظر طراحی و زیبا شناسی و تاریخی نسبت به سایر کشورها  دارای زمینه های مشترک بسیاری هستند بازاریابی و  بازارشناسی امری مهم می باشد.وی در پایان؛ از تخصیص بودجه 50 میلیارد تومانی و تسهیلات ویژه برای تجار و فعالین این حوزه خبر داد که نسبت به سال گذشته حدوداً 35 درصد افزایش یافته است.«مجید رضا حریری» نایب رئیس اتاق مشترک ایران و چین اعلام کرد: طبق آمار رسمی ارائه شده در آینده،  نسبت واردات به صادرات در چین 5 / 2 برابر خواهد شد و تأکید کرد که افزایش قیمت کالای تمام شده و دستمزد و بیمه نشان‌دهنده تغییر در اقتصاد چین است که با توجه به این تجار ایرانی می‌تواند با ارائه کالای با کیفیت بخش بزرگی از این بازار را به دست بیاورند.در پایان نشست جمعی از فعالین حوزه صنایع دستی به طرح موضوعات ومشکلات خود پرداختند.