جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

گزارش نشست با هیات تجاری از شورای ملی نساجی و البسه چین مورخ 4/1 /95

نشست  با هیات تجاری از شورای ملی نساجی و البسه چین  با هدف بررسی فرصتهای سرمایه گذاری و ظرفیتهای همکاری بین دو کشور  در زمینه صنایع نساجی  با حضور خانم ژانگ هایان  نایب رئیس اتحادیه گردش تجاری نساجی و البسه چین  سه شنبه یکم تیرماه  در محل اتاق ایران و چین برگزار گردید.
آقای عسگراولادی ، رئیس اتاق مشترک ایران و چین ضمن خوشامد به  هیات چینی  به قدمت بیش از دو هزارساله صنعت نساجی اشاره نمود و گفت: صنعت نساجی یکی از قدیمی ترین صنایع جهانی است  و در زمان تاسیس جاده ابریشم  یکی از مبادلات اصلی نساجی و در رآس آن ابریشم بود.
رئیس اتاق مشترک ایران و چین  افزود امیدواریم هدف از این سفر  مشارکت با شرکتهای ایرانی باشد و صرفا فروش کالا نباشد . با توجه به ظرفیتهای بالقوه موجود در ایران  تولیدکننده های چینی در زمینه صنایع نساجی می توانند با سرمایه گذاری مشترک در ساخت کارخانجات  نساجی  تامین کننده نیاز داخلی  و نیز امکان صادرات به کشورهای همسایه ایران  را نیز فراهم نمایند .
خانم ژانگ هایان  نایب رئیس اتحادیه گردش تجاری نساجی و البسه چین  با اشاره به تولیدکننده های بزرگ صنایع نساجی عضو اتحادیه  و ارائه  شرح خلاصه وظایف اتحادیه نساجی هدف از سفر به ایران را تقویت روابط ایران و چین در زمینه صنایع نساجی عنوان نمود و گفت  با توجه به اینکه یکی از سیاستهای اصلی  دولت چین تعامل در روابط با کشورهاست شناسایی  فرصتها در کشورهای مختلف  هم در  زمینه تولید و هم بازرگانی جهت برنامه ریزی برای افزایش تعاملات  و ایجاد روابط طولانی و مستحکم  یکی از اهداف  اصلی این اتحادیه می باشد. و نتیچه ارزیابی ما  از زمینه های همکاری و فرصتهای موجود مثبت می باشد  و نتیجه  ارزیابیهای خود را به تولیدکنندگان  در زمینه نساجی منتقل خواهیم نمودو آنها را به حضور در ایران و همکاری با شرکتهای ایرانی در زمینه انتقال تکنولوژی و سرمایه گذاریهای مشترک ترغیب خواهیم نمود.
آقای حریری ، نایب رئیس اتاق مشترک ایران و چین تاکید نمود   یکی از اهداف اصلی اتاق مشترک معرفی ظرفیتهای دو کشور  می باشد  و پرداختن  دو موضوع  تجارت متقابل  و سرمایه گذاری مشترک  در زمینه های انتقال تکنولوژی و مسائل مالی و مدیریتی  برای ما بسیار اهمیت دارد. ما معتقدیم  در مقابل هر خریدی از چین  خریدی از ایران انجام گیرد و  شرکتهای چینی می بایست با توجه به مهیا بودن شرایط در  پسا تحریم برای همکاری  با ایران در زمینه های سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی اقدام نمایند .
نایب رئیس اتاق مشترک ایران و چین  گفت  با توجه به سهم 70 درصدی  صادرات چین  در جهان  همکاری  شرکتهای چینی در ایران موجب  بهره مندی ایران از این سهم بازار جهانی خواهد شد   و با توجه به ظرفیت کارخانجات نساجی ایران  که علیرغم فراهم بودن نیروی انسانی  و ماشین آلات  تولیدات محدودی دارند که ناشی از  بروز نبودن  تکنولوژی و بازاریابی نامناسب برای ورود به بازار جهانی است وبا توجه به انرژی ارزان ، دستمزد پایین نیروی انسانی، و دسترسی راحت و سریعتر به مواد اولیه پتروشیمی مورد استفاده در برخی تولیدات صنایع نساجی  در ایران این بهترین فرصت برای  مشارکت شرکتهای چینی  برای ورود به ایران و سرمایه گذاری  در ایران می باشد.