جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

گزارش نشست با هیات اعزامی از شورای توسعه تجارت پکن مورخ 96/2/9

نشست با هیات تجاری از شورای توسعه تجارت پکن با حضور مدیرکل این شورا به منظور بررسی راه های گسترش روابط این استان با ایران روز شنبه 96/2/9 در محل اتاق ایران و چین برگزار گردید.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با اشاره به پیشینه روابط ایران و چین، در خصوص افزایش حجم روابط تجاری دو کشور طی سالهای همکاری تاکید نمود و در خصوص نقش شوراهای تجارت بین المللی چین خصوصا شورای توسعه تجارت پکن در ادامه روابط بلند مدت و افزایش حجم مبادلات تجاری ابراز امیدورای نمود.
وی در ادامه سخنان گفت: افزایش حجم مبادلات بین دو کشور ایران و چین جز در سایه رفع مشکلات بانکی و تسهیل روادید تجار ایرانی امکان پذیر نخواهد بود بنابراین توصیه ما به همکارانمان در شورای توسعه تجارت پکن تلاش برای رفع این موانع در راه توسعه تجارت بین دو کشور میباشد که امیدواریم در راستای افزایش همکاریهای جاده ابریشم شاهد رفع مشکلات موجود باشیم.
آقای حریری نایب رئیس اتاق مشترک ایران و چین گفت ما از حضور دوستان چینی در بازار ایران استقبال میکنیم اما توصیه ما این است که صرفا به فعالیتهای خرید و فروش اکتفا ننموده و به همکاری با شرکتهای ایرانی در تولید مشترک و سرمایه گذاری در ایران اقدام نمایند و قطعا دولت ایران در این خصوص تسهیلاتی را برای تجار چینی در نظر گرفته است.
Lin Hai مدیرکل شورای توسعه تجارت پکن گفت: تولید ناخالص داخلی پکن 93/2489 میلیارد یوان بوده که 6/7 درصد در مقایسه با قسمت سال پیش بیشتر بوده و سرمایه گذاری خارجی در سال 2016 حدود 07/22 میلیارد دلار بوده است. وی خاطر نشان کرد ما اکنون برای آشنایی با فضای تجاری و سرمایه گذاری در ایران هستیم که بتوانیم فرصتهای سرمایه گذاری دوسویه جهت همکاری های آتی را بررسی نماییم.
در پایان نشست جمعی از فعالین اقتصادی به طرح سوالات خود پرداختند و مذاکره رو در رو بین شرکتهای چینی و ایرانی حاضر در نشست انجام گرفت.