پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

فراخوان انتخاب صادرکنندگان نمونه سال 93