پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

برگزاری مجمع عمومی سالیانه اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین مورخ 95/09/28