پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

اخبار

اخبار ایران

رییس اتاق بازرگانی ایران و چین؛انگار برای توسعه راه‌های بین المللی برنامه نداریم/ کریدورهای کوتاه ایجاد کنیم/ هنر استفاده از فرصت‌ها را نداریم

رییس اتاق بازرگانی ایران و چین اظهار داشت: فرصت‌طلبی در حوزه بین المللی یک هنر است اما ما در حوزه حمل و نقل نشان دادیم

مطالعه کنید »
اخبار

با هدف عمق بخشیدن به روابط فرهنگی و اقتصادی اتاق مشترک ایران و چین و دانشگاه علامه طباطبایی تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند

اتاق مشترک ایران و چین و مرکز تحقیقات چین دانشگاه علامه طباطبایی با هدف عمق بخشیدن به روابط فرهنگی و اقتصادی دو کشور تفاهم‌نامه همکاری

مطالعه کنید »
اخبار

با همکاری دانشگاه علامه و اتاق مشترک ایران و چین تجار ایرانی برای تجارت با چین آموزش خواهند دید

رئیس اتاق مشترک ایران و چین در تشریح جزییات تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاه علامه گفت اولین اقدام، آموزش تجار ایرانی با هدف آشنایی فرهنگی برای

مطالعه کنید »