پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

گزارشات

بررسی فرصتهای تجاری کشور چین با حضور ریاست اتاق بازرگانی ایران و چین در وبینار مشترک با اتاق بازرگانی، صنایع، کشاورزی و معادن زنجان

بنا به دعوت و هماهنگی اتاق بازرگانی و صنایع زنجان آقای مجیدرضا حریری ، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین در نشست مجازی

مطالعه کنید »
گزارشات

” مجموعه دو جلدی هنر چین با حضور ریاست اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین و رایزن فرهنگی چین در تهران رونمایی شد.”

در این مراسم که روز گذشته با حضور جناب آقای مجیدرضا حریری ریاست محترم اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین، جناب آقای جوزی ها

مطالعه کنید »

انتشار در شبکه های اجتماعی

گزارشات

اطالاعیه ها

آخرین اخبار ایران

آخرین اخبار چین