پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

گزارشات

بررسی فرصتهای تجاری کشور چین با حضور ریاست اتاق بازرگانی ایران و چین در وبینار مشترک با اتاق بازرگانی، صنایع، کشاورزی و معادن زنجان

بنا به دعوت و هماهنگی اتاق بازرگانی و صنایع زنجان آقای مجیدرضا حریری ، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین در نشست مجازی

مطالعه کنید »
گزارشات

” مجموعه دو جلدی هنر چین با حضور ریاست اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین و رایزن فرهنگی چین در تهران رونمایی شد.”

در این مراسم که روز گذشته با حضور جناب آقای مجیدرضا حریری ریاست محترم اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین، جناب آقای جوزی ها

مطالعه کنید »

گزارش حضور دبیر کل و نماینده چین اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین در مراسم افتتاحیه کنفرانس بین المللی تجارت و سرمایه گذاری پکن-تیانجین-هبی مورخ 3 تیر 1400

کنفرانس بین المللی تجارت و سرمایه گذاری پکن-تیانجین- هبی با همکاری شوراهای توسعه تجارت بین المللی پکن، هبی ، تیانجین و شهرداری هاندان با هدف

مطالعه کنید »