جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

برگزاری پاویون ایران در نمایشگاه سرمایه گذاری و تجارت شیامن

نمایشگاه بین المللی تجارت و سرمایه گذاری توسط دولت خلق چین از 11-8 سپتامبر هر ساله در شیامن برگزار می گردد.
CIFIT با هدف معرفی تجارت خارجی مستقیم و جهانی شدن برروی ملی شدن و بین المللی شدن، توسعه سرمایه گذاری، توسعه اقتصاد منطقه ای و ملی و مبادلات تجاری و اقتصادی با تنگه تایوان تمرکز دارد. CIFIT تنها نمایشگاه سرمایه گذاری بین المللی در چین با هدف سهولت سرمایه گذاری دو جانبه است. همچنین بزرگترین واقعه سرمایه گذاری جهانی است که توسط انجمن جهانی صنعت نمایشگاهی تصویب شده است.
نمایشگاه شیامن شامل نمایشگاه تجارت و سرمایه گذاری، همایش سرمایه گذاری بین المللی، سمینارهای سرمایه گذاری، مذاکرات رودررو روی پروژه های سرمایه گذاری است.

نمایشگاه:

استانهای مختلف، مناطق خودمختار، شهرداریها، شهرهای با طرح های مستقل و همچنین کشور های دیگر در  CIFIT شرکت دارند و غرفه های نمایشگاه را جهت به نمایش گذاشتن پروژه ها و فضای سرمایه گذاری شان در اختیار دارند. شرکت کنندگان در این نمایشگاه برای شناخت فضای سرمایه گذاری و پروژه های توسعه سرمایه گذاری چین با کشورها و مناطق دیگر تلاش می کنند.
کنفرانس ها: همایش ها و سمینارهای  CIFIT شامل همایش سرمایه گذاری بین المللی، گزارش سرمایه گذاری جهانی توسط UNCTAC ، گزارش تجارت خارجی مستقیم چین و سمینارهای استراتژیک دیگر در زمینه سرمایه گذاری با هدف معرفی جدیدترین و مهمترین سیاست های سرمایه گذاری می باشد.
مذاکرات: هیات های تجاری و اقتصادی در سطح استانی با هدف همکاری اقتصادی خارجی از استانهای مختلف چین و هیاتهای دولتی خارجی و رده های بالای مقامات چند ملیتی در این نمایشگاه حضور دارند.
مشارکت سرمایه گذاران خارجی در نشست با مقامات رده بالا، مذاکره رودررو و سمینارهای تخصصی-موضوعی و مذاکره در پاویون ها با هدف  جستجو و جذب  سرمایه گذار جهت همکاری در سرمایه گذاری برگزار می گردد.

همایش ها و سمینارها:

همایش سرمایه گذاری بین المللی که توسط وزارت بازرگانی جمهوری خلق چین حمایت می شود و در آن رهبران دولت، مقامات خارجی و سازمانهای اقتصادی بین المللی، اقتصاددانان برجسته و مجریان مشهور چند ملیتی بعنوان سخنران شرکت دارند.
مقامات دولتی مرتبط، میزبان سمینارهای با موضوع سرمایه گذاری خارجی و داخلی و با هدف جذب تجارت خارجی مستقیم و جهانی شدن هستند.
همایش های دیگر در  CIFIT، شامل همایش توسعه و همکاری تجاری و اقتصادی تنگه، همایش همکاری با شهرهای خواهر بین المللی چین، میزگردهای بین المللی اتاق های بازرگانی، همایش مناطق اقتصادی ساحل غربی تنگه تایوان، همایش توریسم و سمینار توسعه سرمایه گذاری بازرگانان چینی و خارجی می باشد.
بعلاوه موسسات دولتی، از کشورها و مناطق مختلف، آژانس های توسعه سرمایه گذاری، استانهای چین، شهرداریها و سازمانها و شرکت های مرتبط نیز در سمینارها و کنفرانس های مطبوعاتی با موضوع سرمایه گذاری بین المللی شرکت دارند.

کلید طلایی

کلید طلایی CIFIT از اعداد 8و9 و لغت CIFIT تشکیل شده است که نشاندهنده تاریخ برگزاری آن در شیامن است. (هر ساله 8 سپتامبر) و نماد موفقیت پایدارCIFIT و کلید طلایی موفقیت شماست.

حامیان CIFIT:

سازمان تجارت جهانی
کنفرانس ملل متحد توسعه و تجارت
سازمان توسعه صنعتی ملل متحد
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
انجمن جهانی آژانس های توسعه سرمایه گذاری

حضور اتاق ایران و چین در CIFIT:

این اتاق در نظر دارد همانند دوره های گذشته در این نمایشگاه حضور پیدا کند و با توجه به تجربه موفق در دوره های پیشین  مقرر گردیده که حضور امسال بصورت استانی انجام گردد تا ضمن معرفی فرصتهای موجود کشور موفق به جذب سرمایه گذار خارجی گردیم.

علاقمندان به ثبت نام جهت غرفه و یا همراهی هیات اعزامی می توانند با شماره تلفن 88346700 تماس حاصل نمایند. CIFITنه تنها فضاهای سرمایه گذاری، سیاست های سرمایه گذاری و پروژه های سرمایه گذاری و تولیدات را از همه استانها به نمایش می گذارد، بلکه آژانس های توسعه سرمایه گذاری را از کشورها و مناطق مختلف جهت سرمایه گذاری جلب می نماید.