جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

“یکصد و شانزدهمین دوره از نمایشگاه کانتون”

بسمه تعالی

“اطلاعیه”

به اطلاع آن دسته از اعضاء که موفق به بازدید از “یکصدو شانزدهمین دوره از نمایشگاه کانتون” در پائیز سالجاری نگردیده اند می رساند که دبیرخانه اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین جهت بهره برداری اعضاء محترم، اقدام به تهیه و تکثیر لوح فشرده این نمایشگاه نموده است.
علاقمندان می توانند نماینده خود را با بهمراه داشتن معرفینامه و کپی کارت عضویت معتبر در این اتاق جهت دریافت لوح فشرده به این اتاق اعزام نمایند.

دبیرخانه اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین
س-ص