جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

فراخوان دریافت لوح فشرده دایرکتوری شرکتهای چینی ٢۰۱۵

بسمه تعالی

فراخوان دریافت لوح فشرده دایرکتوری شرکتهای چینی ٢۰۱۵

بدینوسیله به اطلاع اعضاء محترم اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین می رساند که لوح فشرده دایرکتوری شرکتهای چینی ( ویرایش ٢۰۱۵) جهت دستیابی اعضاء محترم تهیه و تکثیر گردیده است .
علاقمندان می توانند نماینده خود را با ارائه معرفینامه و کپی کارت عضویت معتبر در این اتاق جهت دریافت دایرکتوری فوق به اتاق اعزام نمایند .
بدیهی است این دایرکتوری جهت اعضاء اتاق رایگان می باشد .

دبیرخانه اتاق بازرگانی و صنایع ایران وچین
س.ش