جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق بازرگانی ایران و چین

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق بازرگانی ایران و چین
مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق بازرگانی ایران و چین در تاریخ 19/9/90 در محل هتل لاله تهران برگزار گردید.
به گفته ریاست اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین از زمان تاسیس اتاق سه دوره مجمع برگزار گردید و این مجمع شروع دوره چهارم است که در آن انتخابات هیات مدیره، انتخابات بازرس و گزارش هیات مدیره صورت می گیرد لکن با توجه به به حد نصاب نرسیدن شرکت کنندگان مجمع به نوبت دوم موکول می گردد که طبق اساسنامه مصوب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ظرف پانزده روز از برگزاری نوبت اول تشکیل می گردد.

عسگراولادی در این نشست ضمن تجلیل از زحمات هیات مدیره در این دوره، نقش اتاق ایران و چین را در توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور موثر دانسته و اظهار داشتند که این اتاق بزرگترین اتاق مشترک کشور بوده و در بین اتاقهای شهرستانها نیز بعد از اتاق تهران بزرگترین اتاق می باشد.
وی همچنین اهداف 6 ماهه آینده اتاق را کاهش واردات، تقویت صادرات و تلاش جهت سرمایه گذاری مشترک بیان داشت. 
وانگ لیپینگ، وابسته بازرگانی چین در ایران نیز با اشاره به تلاش اتاق ایران و چین برای بخش خصوصی و همچنین جهت کل کالاهای بازرگانی و تجارت و نیز انتقال مشکلات تجار به سازمانهای دولتی و و ایجاد زمینه های جدید برای همکاری بخش خصوصی دو کشور از طریق برگزاری همایش های سرمایه گذاری و شرکت در نمایشگاهها،  نقش اتاق را در بازکردن بازار چین در ایران و افزایش حجم مبادلات دو کشور موثر خواند و آن را در شرایط تحریم و بحران اقتصادی نتیجه مدیریت خوب و برنامه ریزی صحیح اتاق دانستند.
ایشان  پیش بینی کرد که تا پایان سال 2011  حجم مبادلات بین ایران و چین به 43 میلیارد دلار خواهد رسید که این رقم یک پنجم کل حجم مبادلات ایران به خارج از کشور است.
وی همچنین خواستار معرفی و صادرات بیشتر محصولات غیر نفتی ایران به چین شد و اظهار داشت که با برنامه ریزی صحیح و ارائه راهکارهایی برای مشکلات پیشرو  به توسعه بیشتر روابط  دو کشور کمک کنیم.