جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

دستورالعمل مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبكه فرآورده هاي نفتي يارانه اي

محل صدور     ساير
تاريخ             1386/10/25

متن کامل قانون:

طبق ماده 15 دستورالعمل مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبكه فرآورده هاي نفتي يارانه اي صادرات هرگونه مشتقات مايع نفت و گاز فقط مي بايست از مبادي 13 گانه مجاز مشخص شده در دستورالعمل صورت گيرد لذا كليه تشريفات گمركي جهت صادرات فرآورده هاي نفتي فقط از طريق مرز خسروي امكانپذير است. اما در خصوص مشكلات مربوط به صادرات اسيد سولفوريك بر اساس استعلام صورت گرفته از موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، اسيد سولفوريك جزء فرآورده هاي نفتي نيست. لذا با تاييد اداره استاندارد صادرات آن از هر مبداء مرزي بلا مانع مي باشد.

مهدي ابويي

معاون پيشگيري و برنامه ريزي رئيس جمهور