جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

بسمه تعالی
عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت        صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت

اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین  عید سعید فطر، نماد عبودیت و اثبات بندگی را به فعالین اقتصادی و اعضاء محترم این اتاق تبریک و تهنیت عرض می نماید.
این اتاق آرزوی  موفقیت  و بهروزی اعضاء محترم را در زمینه روابط تجاری و بازرگانی آنان دارد.