جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

قابل توجه متقاضیان ویزا جهت بازدید از نمایشگاه گوانگجو ( کانتون )

بدینوسیله به اطلاع اعضاء محترم اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین می رساند متقاضیان ویزا جهت بازدید از نمایشگاه گوانگجو ( کانتون ) در فروردین واردیبهشت ماه سال 1393 می توانند با ارائه معرفینامه ( با ذکر شماره عضویت ) ، به منظور دریافت کارت دعوت این نمایشگاه به دبیرخانه اتاق مراجعه نمایند .
توجه :
1 – کارتهای دعوت به تعداد محدود بوده واولویت براساس زمان وصول درخواست می باشد.
2 – صدور و ارائه کارتهای دعوت رایگان می باشد .