جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

نشست مشترک با اتاق بازرگانی تبریز و استانداری آذربایجان شرقی در تبریز

(دوشنبه 18 آبانماه)
دوشنبه 18 آبانماه هیاتی تشکل از هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران و چین ،رایزن بازرگانی سفارت چین در ایران نشست مشترکی با اتاق بازرگانی تبریز و استانداری آذربایجان شرقی در تبریز داشتند.
ملاقات با استانداری آذربایجان شرقی:
دوشنبه 18 آبانماه ساعت 9:00 صبح هیات اعزامی در استانداری آذربایجان شرقی حضور یافتند .
استاندار آذربایجان شرقی جناب آقای بیگی این سفر را فصل جدیدی در روابط ایران و چین دانسته و اظهار داشت که با توجه به ظرفیتهای تولیدی و صنعتی و امکانات استان آذربایجان شرقی امکان سرمایه گذاری در استان آذربایجان شرقی فراهم می باشد.
آقای عسگر اولادی رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین هدف از این سفر را توسعه روابط استانها و بررسی تجار استانها دانست .
آقای Wang Liping  رایزن بازرگانی سفارت چین سابقه  همکاری و فعالیتهای مشترک شرکتهای چینی و آذربایجان شرقی را برشمردند و از اتاق ایران و چین جهت توسعه روابط دو کشور و طراحی سفرهای استانی تشکر و قدردانی نمودند.ایشان از استاندار آذربایجان شرقی خواستند که با هماهنگی با اتاق بازرگانی ایران و چین اقدام به مبادله هیاتهای تجاری نمایند.
آقای عسگر اولادی با توجه به ظرفیتهای استان آذربایجان شرقی به طرف چینی اعلام داشتند که می بایست فعالیتهای تجاری از خرید و فروش در آمده و اکنون زمان سرمایه گذاری مشترک می باشد.
در پایان استاندار آذربایجان شرقی ضمن تشکر از برنامه ریزی این سفر توسط این اتاق مشترک ایران و چین اظهار داشتند که شرکتهای چینی از فضای نمایشگاهی استان به رایگان می توانند استفاده نمایند و با سرمایه گذاری و تولید مشترک می توان به بازارهای غربی ایران نیز دست یابند و پیشنهاد خواهر خواندگی با یکی از استانهای چین را اعلام نمودند.
گرد همایی با تجار و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز:
آقای حاج رحیم صادقیان در جمع هیات مدیره اتاق ایران و چین ،رایزن بازرگانی سفارت چین و هیات همراه و تجار تبریزی روز دوشنبه 18/8/88 در محل اتاق بازرگانی تبریز از اتاق ایران و چین جهت این ملاقات       قدردانی نمودند و اعلام داشتند که اتاق تبریز آماده هر گونه کمک در توسعه روابط دو جانبه چین و ایران می باشد و در صورت موافقت هیات مدیره اتاق ایران و چین آمادگی تشکیل میز چین را زیر نظر اتاق ایران و چین در اتاق تبریز دارد.
آقای عسگر اولادی رئیس اتاق ایران و چین با تاکید به ظرفیتهای صنعتی و امکانات تبریز به معرفی اتاق ایران و چین پرداخته و اعلام داشتند که هدف از این سفر این بود که تجار تبریزی بتوانند مشکلات و مسائل خود را مطرح نمایند و از تجار تبریز دعوت کردند که با ارائه پروژه های سرمایه گذاری خود را در نمایشگاه شیامن 2010 امکان جذب سرمایه گذارچینی را فراهم نمایند.
آقای Wang  Liping   رایزن بازرگانی چین در ایران با عنایت به ظرفیتهای دو کشور از تجار تبریزی خواستند که در هیاتها و نمایشگاههایی که اتاق ایران و چین ترتیب می دهد شرکت نمایند و حضور شرکتهای تبریزی را در نمایشگاههای چین موثر دانستند .
در پایان پرسش و پاسخ انجام گردید.