جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

نشست معارفه رایزن بازرگانی و اقتصادی چین

از کلیه اعضاء اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین دعوت بعمل می آید در نشستی که به منظور  معارفه رایزن بازرگانی و اقتصادی جمهوری خلق چین در ایران جناب آقای  Guo Chuanwei  در ساعت 14:00 مورخ دوشنبه 1/8/91 در محل سالن کنفرانس طبقه هشتم اتاق بازرگانی  و صنایع و معادن ایران به نشانی خیابان طالقانی ، شماره 175 تشکیل می گردد حضور بهمرسانید.