جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

گزارش نشست میز چین مرکز ملی فرش ایران

جلسه میز چین مرکز ملی فرش ایران در خصوص بررسی  حضور ایران در نمایشگاه دموتکس 2011 و بازار چین روز سه شنبه 30/ 1/ 90 با حضور ریاست مرکز ملی فرش ایران ،آقای مرداسی،  نماینده اتحادیه های صادراتی فرش ، دبیر اتاق مشترک ایران و چین و برخی  از غرفه داران در نمایشگاه دموتکس 2011 برگزار شد.

دراین نشست آقای مرداسی توضیحاتی در خصوص سیاستگزاری های مرکز در خصوص ارتباط با تشکلهای صادراتی استانها ارائه نمودند. ایشان نمایش فرش ایرانی در اکسپو شانگهای را نقطه عطفی در این صنعت دانستند و اظهار داشتند که این بازار را یکی از بازارهای هدف خود می دانیم.
آقای مرداسی توجه اتاق  ایران و چین به امر صادرات را امری مثبت  شمرده وبرنقش موثر این اتاق جهت گسترش روابط  بین مقامات دو کشور و ارائه امکانات مناسب به تجار بخش خصوصی درهر دو کشور تاکید نمودند.
نمایندگان  اتحادیه های صادراتی استانها و ایران با بیان نظرات خود راجع به نمایشگاه دموتکس و غرفه ایران در این نمایشگاه  نتیجه حضور در نمایشگاه را مثبت ارزیابی نمودند.در انتها آقای مرداسی به کلیه پیشنهادات پاسخ گفته و اظهار داشتند  تسهیلات خاصی از جمله کلاسهای آموزشی  برای صادرکنندگان فرش و… خواهند داشت.
خانم سمیعانی فرد دبیر اتاق ایران و چین که به نمایندگی از اتاق مشترک ایران و چین در این نشست حضور داشت  گفت اتاق ایران و چین به ریاست  آقای عسگراولادی  آماده هرگونه حمایت از تجار و صادرکنندگان ایرانی میباشد و یکی از اهداف سه گانه خود را در سال جهاد اقتصادی  توسعه صادرات غیر نفتی می داند ایشان در پایان سخنان خود به به معرفی کوتاهی از دفتر نمایندگی اتاق در شانگهای پرداختند.
3ordibehesht90