جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

گزارش نشست کارگاه آموزشی آشنایی بادستورالعمل اجرایی ماده 169 مکرر قانون مالیات مستقیم:

کارگاه آموزشی آشنایی بادستورالعمل اجرایی ماده 169 مکرر قانون مالیات مستقیم:
کارگاه آموزشی  ماده 169 مکرر قانون مالیات مستقیم  با حضور مدیر کل سازمان مالیاتی شمیرانات  ،رئیس گروه مالیات شمیرانات ،نایب رئیس اتاق ایران و چین با هدف آشنایی با نحوه اجرای ماده فوق  و پیشگیری از بروز مشکلات احتمالی برای فعالین اقتصادی   روز چهارشنبه 20 اردیبهشت در محل اتاق بازرگانی ایران برگزارشد.
 

نایب رئیس اتاق ایران و چین با اشاره به تعدد قوانین و مقررات حوزه مالیات که بعضا” دست و پا گیر هستند تشکیل کارگروه های آموزشی  و جلسات توجیهی از سوی تشکل ها و اتحادیه های صنفی  راجهت آشنایی و آگاهی از دستورالعمل های اجرایی به منظور پیشگیری از مشکلات  آتی  امری لازم وضروری دانست.

شامبیاتی ، مدیر کل سازمان مالیاتی شمیرانات  ماده 169 مکرر را برای مودیان مالیاتی شامل کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به خصوص  مشمولین  بند  الف و ب قانون مالیاتی لازم الاجرا دانستند و افزودند یکی از مفاد  دستورالعمل اجرایی این قانون اقدام جهت ثبت نام و  اخذ کد اقتصادی  و درج آن در کلیه معاملات  میباشد.
آقای شامبیاتی خاطر نشان کرد  این قانون از تاریخ 1 فروردین سالجاری  لازم الاجرا میباشد وتخلف از مقررات اجرایی ماده 169 مشمول جرائم مالیاتی سنگینی خواهد شد.
مدیر کل  سازمان مالیاتی شمیرانات  هدف اصلی این قانون و دستورالعمل اجرایی را صرفا فرهنگ سازی در زمینه امور مالیاتی ،شفاف سازی و پیشگیری از تخلفاتی دانست که در گذشته انجام شده است.  
شامبیاتی تاکید نمود شماره های اقتصادی قدیم در دستورالعمل اجرایی سالجاری فاقد اعتبار بوده و مودیان مالیاتی  میبایست با مراجعه به سازمان امور مالیاتی  جهت اخذ شماره  جدید اقدام نمایند.وی افزود  در دستورالعمل اجرایی سالجاری  دیگر مسائل  گذشته از جمله استفاده از کارت اقتصادی دیگران  ناممکن خواهد بود .وی در ادامه  مفاد دستورالعمل اجرایی ماده 169 را برای حضار تشریح نمود که برخی از این مفاد به شرح زیر میباشد:
–    کلیه بازرگانان حقیقی و حقوقی  و نیز متعاملین معامله (فروشنده و خریدار) مشمول ماده 169 مکرر مکلف به درج شماره اقتصادی در اوراق معامله میباشند و چنانچه خریدار به هر دلیلی اقدام به دریافت کد اقتصادی نکرده باشد فروشنده موظف به درج و ارائه مشخصات سجلی خریدار  حداکثر ظرف مدت یک ماه از زمان انجام معامله  به ادارات امور مالیاتی میباشد.
–    کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع دستورالعمل که از لحاظ مالیاتی واحدهای شغلی متعدد دارند  مکلف به اخذ یک کد به ازای هر واحد شغلی می باشند اما برای شرکای مدنی اخذ یک کد اقتصادی کافیست.
–    ذی حساب و مدیران کل امور مالی در دستگاههای اجرایی مکلف به ارسال فهرست قراردادها یا خدمات پیمانکاری خود  طبق فرمهای ارائه شده در دستورالعمل  ظرف مدت یک ماه  پس از پایان هر فصل به اداره امور مالیاتی ذیربط میباشند.
مدیر کل سازمان مالیاتی ضمن برشمردن جرائم مورد بحث ماده 169 مکرر تصریح نمود بعضی از جرائم بازدارنده و تحکیم موقعیت قانون میباشد و جرایم مشخص شده در آیین نامه اجرایی صرفا به منظور پیشگیری از فرار مالیاتی و شفاف سازی امور مالیاتی میباشد.
نایب رئیس اتاق ایران و چین  ضمن اشاره به برخی ایرادات وارد بر  ماده 169 مکرر قانون مالیات مستقیم هدف اصلی این کارگاه آموزشی را آشنایی با نحوه اجرا و انجام اقدامات لازم برای پیشگیری از مشکلات برای فعالین اقتصادی و پاسخگویی به مسائل مربوطه عنوان کرد.
در پایان این نشست شاکری رئیس گروه مالیاتی شمیرانات به  برخی سوالات  و مسائل حضار پاسخ دادند.