جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

فراخوان دریافت لوح فشرده نمایشگاههای چین در سال 2013

به اطلاع می رساند که لوح فشرده نمایشگاههای چین در سال 2013 توسط اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین تهیه و تکثیر گردیده است .
اعضاء محترم می توانند نماینده خود را با ارائه معرفینامه و کپی کارت عضویت معتبر در اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین اعزام تا لوح فشرده را دریافت نمایند .

دبیرخانه اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین