جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

12 بهمن 1393 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

گزارش نشست اتاق بازرگانی ایران و چین و اتاق بازرگانی تولیدکنندگان صنایع ماشین آلات چوب شهر لونجیائو از توابع فوشان

نشست اتاق مشترک ایران و چین با ریاست اتاق بازرگانی تولیدکنندگان صنایع ماشین آلات چوب لونجیائو روز یکشنبه مورخ 12 بهمن  93 در محل اتاق

مطالعه کنید »