پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

اخبار

اخبار ایران

مجیدرضا حریری ، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین : “ایران و چین شریک ششم تجاری در منطقه هستند| چه کسانی در برابر قراردادهای جدید سم پاشی می کنند!”

حریری رییس اتاق بازرگانی ایران چین، با بیان اینکه مخالفین چین در برابر هر گونه قرارداد جدید، سم پاشی می کنند، گفت: ایران زمانی شریک

مطالعه کنید »