جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

” گزارش حضور در کنفرانس و نمایشگاه بین المللی تجارت و سرمایه گذاری پکن – تیانجین – هبی 2018 “

با عنایت به دعوت بعمل آمده از شورای توسعه تجارت بین المللی پکن در خصوص حضور در کنفرانس بین المللی تجارت و سرمایه گذاری پکن – تیانجین – هبی 2018 با مدیریت اتاق بازرگانی بین الملل چین و فدراسیون لجستیک چین و با هدف راهبرد ملی توسعه یکپارچه پکن – تیانجین – هبی و ابتکار یک کمربند – یک راه و هماهنگی های انجام شده توسط دبیرخانه این اتاق ، آقای مجیدرضا حریری نائب رئیس این اتاق از تاریخ 5 سپتامبر لغایت 8 سپتامبر 2018 (17-14 شهریور 97) در این کنفرانس در شهر لانگ فانگ حضور پیدا کردند.

این کنفرانس با حضور اتاق بازرگانی بین الملل چین ، انجمن توسعه تجارت بین الملل ژاپن ، انجمن تجارت بین الملل کره ، اتاق بازرگانی بین الملل پاکستان ، اجلاس تجارت پیشرفته غیرکنگره ای آفریقای جنوبی ، انجمن سرمایه گذاری و تجاری بین المللی آسیایی ، اتقا بازرگانی و صنایع ایران و چین ، اتاق بازرگانی و صنایع هند و چین ، شورای توسعه تجارت هنگ کنگ ، انجمن توسعه تجارت ایتالیا – چین ، شورای تجاری چین – انگلیس ، اتاق بازرگانی سرمایه گذاری و تجاری و اقتصادی آمریکا – چین ، اتحادیه فدراسیون شرکت ها یکوچک و متوسط چین – اسلوواکی ، اتاق بازرگانی کل سرمایه گذاری چینی قرقیزستان ، IHK Postdam ،انجمن توسعه تجارت چین – آفریقا ، انجمن تجارت روسیه ، فدراسیون ورزش چین – مغولستان ، مرکز تجارت و روابط اقتصادی ژاپن – چین ، نایب رئیس دفتر مدیریت KORTA چین ، MECH برزیل ، انجمن حقوق آسیایی روسیه ، مرکز همکاری های حقوقی چین – آسه آن ، اتاق بازرگانی هبی ، اتاق بازرگانی پکن ، اتاق بازرگانی تیانجین برگزار گردید و ملاقات با رئیس حزب کمونیست لانگ فانگ ، میزگرد دوستانه اتاق های بازرگانی و انجمن ها مهم ترین رویدادهای این کنفرانس می باشد. بعلاوه اینکه سمینارهایی با مضمون توسعه ظرفیت های همکاری تولیدات بین المللی یک کمربند – یک راه ، ترفیع تولیدات هوشمند بین المللی ، سمینار بیومدیکال بین المللی ، سمینار قوانین تجاری بین المللی پکن – تیانجین – هبی نیز سمینارهای جانبی این کنفرانس بودند. در میزگرد دوستانه اتاق های بازرگانی نیز به بررسی مباحث جدی و تبادل نظر در خصوص فرصت های مهم توسعه ای در راستای توسعه یکپارچه مناطق پکن – هبی – تیانجین ، برنامه ریزی و ساخت منطقه جدید شیونگان و ابتکار یک کمربند – یک راه ، حفظ روابط نزدیک با مشارکت گسترده ، تحقق مزایای دوجانبه و توسعه برد – برد پرداختند و توافقی بر اساس مکانیزم مشارکت توسعه یکپارچه تجارت و توسعه در پکن ، هبی و تیانجین ، میان اتاق های بازرگانی بین الملل و انجمن های مناطق پکن – تیانجین – هبی تنظیم نمودند .

مشارکت مشترک در همکاری مناطق پکن – تیانجین – هبی ، ارتقا مشترک معاملات بازرگانی منظم ، ساخت مشترک مناطق همکاری برای صنعت تجارت و اقتصاد ، ارتقا مشترک آزادسازی و تسهیل تجارت ، ساخت مشترک پلتفرم های تجارت و سرمایه گذاری منطقه ای اهم موضوعات مورد توافق اتاق ها و انجمن های بازرگانی بین المللی بود و مقرر شد اتاق ها و انجمن های بازرگانی بین المللی مساعی خود را در تاثیرگذاری و اتحاد ، نوآوری دائمی در نحوه همکاری ، گسترش زمینه های همکاری ، ارتقاء سطوح مشارکت ، بهبود کارایی همکاری ، ارتقاء توسعه برد – برد و همکاری با یکدیگر برای ساخت آینده ای روشن بکار گیرند.

در پایان این کنفرانس نیز بیانیه ای به امضاء نمایندگان اتاق ها و انجمن های بازرگانی حاضر در نشست رسید.

ضمناً با عنایت به حضور نائب رئیس این اتاق و بر اساس پیگیری های انجام شده به منظور توسعه روابط و همکاری های شورای توسعه تجارت بین المللی هبی و اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین، تفاهمنامه همکاری فیمابین ایشان و ریاست شورای توسعه تجارت بین المللی هبی به امضاء رسید و طرفین بر افزایش همکاری های دوجانبه تاکید نمودند.